Våra utställningar

Sändarsalen

Då Alexandersonsändaren i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag i världen, innebär det att du i Grimeton kan bevittna något som inte kan ses någon annanstans. En minst sagt unik upplevelse. Sändarsystemet i sändarsalen är inte bara ett bevis på sann ingenjörskonst som gör sig fullt fungerande än idag drygt 100 år efter dess installation, systemet är också ett estetiskt mästerverk med wow-faktor utan dess like.

Genom informationsskyltar, föremål och interaktiva stationer kan du som besökare få en annan förståelse för tekniken. Informationen kompletterar sändarnas storslagenhet och ges i olika lager vilket möjliggör att såväl barn som tekniskt intresserade kan uppskatta det som visas och berättas. Testa några av de steg som krävs för att starta upp Alexandersonsändaren eller färdas tillbaka till de långa- och korta vågornas tid.

På byggnaden finns automatisk dörröppnare och inuti finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Sändarsalen ingår i entrébiljetten till världsarvet.

Utställningen

Människor har genom alla tider velat kommunicera med sin omvärld, hela tiden med en strävan efter högre hastigheter och över allt längre avstånd. Det var behovet av en pålitlig, snabb och stabil förbindelse mellan Sverige och Nordamerika som ledde till att Grimeton Radiostation byggdes, strax efter första världskrigets slut. Under åren som följde utvecklades platsen till ett centrum för kommunikation, en roll som har bestått. Under Grimeton Radiostations första år i drift innebar varje ord en kostnad för avsändaren. Idag flödar orden fram genom sociala medier över hela världen.

Nu kan du ta del av denna resa genom utställningen Ett världsarv med global räckvidd, som i både text, bild och med interaktivitet skildrar radiostationens roll genom historien och väg mot framtida utmaningar – allt i kommunikationens tjänst. Att utställningen dessutom byggts upp i radiostationens autentiska garage förhöjer upplevelsen.

Lokalen är tillgänglighetsanpassad med automatisk dörröppnare. Utställningen ingår i entrébiljetten till världsarvet.