Tillgänglighet

Under många år var Grimeton Radiostation en stängd anläggning som inte uppmanade utomstående till besök. Tiderna förändras och mycket har hänt sedan dess!

 

Vårt mål är att vara en inkluderande och tillgänglig plats för alla. Vi arbetar med vistelsemiljön på olika sätt för att underlätta för dig som besökare och har kommit en bit på vägen men tar gärna emot tankar, idéer och synpunkter på ytterligare förbättringar. Ta kontakt med någon ur personalen om du stöter på problem under ditt besök. Vi vill gärna hjälpa till!

Gångstråk
Släta stenplattor förbinder byggnader inom besöksområdet.

 

Parkering
I anslutning till besökscentrum finns ett parkeringsområde för bilar. Underlaget är grus.
Två platser på bilparkeringen är avsedda för rörelsehindrade.
Intill bilparkeringen finns två platser avsedda för bussar.
10 ställplatser för husbilar finns i anslutning till parkeringsområdet.

 

WC/Skötbord
Inne i besökscentrum finns tre WC, varav en med plats för rullstol och skötbord.
Inne i radiostationen finns en WC med plats för rullstol.

 

Hörseltekniska hjälpmedel
Högtalarväst används av guiderna under visningarna.
Bärbar ljudförstärkning.

 

Synnedsättning
Visningen anpassas genom att innehålla avsnitt med fysiska föremål.
Flera av guiderna genomfört en introducerande kurs i att hålla en visning för besökare med synnedsättning.

 

Brandlarm
Finns i alla lokaler. Återsamlingsplats finns utmärkt.

 

Sällskapsdjur
Ledarhund/servicehund tillåts men inga övriga sällskapsdjur får vistas inne i kafé eller radiostation.

 

Ledsagare
Fri entré till radiostationen inklusive visning för ledsagare.

 

Trappor/hiss
Alla publika delar i såväl besökscentrum som i radiostationen är belägna på markplan.

 

Medhavd mat
Mat och dryck som är medhavd får endast förtäras utomhus.

 

 

Övrigt
Den publika verksamheten drivs av Världsarvet Grimeton AB (ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Världsarvet Grimeton) som är helt självfinansierad. Därför finns det i dagsläget inte möjlighet att hålla ordinarie öppet året runt.

 

Världsarvet Grimeton är ett levande kulturarv och det kan pågå verksamhet på området under hela dygnet vilket gör att det är ytterst viktigt att besökare respekterar avgränsningar och förbudsskyltar.