Tillgänglighet

Vi vill att Grimeton Radiostation ska vara en plats för alla. Under många år var den stängd för allmänheten men tiderna förändras och mycket har hänt. I dag jobbar vi för att göra det möjligt för alla att besöka oss. Både genom att skapa spännande aktiviteter men också genom att göra miljön tillgänglig.

Covid-19

Vi vill informera om att världsarvets personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat verksamheten därefter. Vi ber dig som besökare att göra detsamma genom att: – stanna hemma vid symptom på förkylning – tvätta och sprita händerna ofta – hålla avstånd till varandra.

Byggnader

Samtliga besöksbyggnader är försedda med automatisk dörröppnare.

Gångstråk

Släta stenplattor förbinder byggnader inom besöksområdet. Promenaden som leder till första antenntornet har en hårdlagd yta som möjliggör framfart med rullstol, rullator eller barnvagn.

Parkering

I anslutning till besökscentrum finns ett parkeringsområde för bilar. Underlaget är grus. Två platser på bilparkeringen är avsedda för rörelsehindrade. Intill bilparkeringen finns två platser avsedda för bussar.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla eller på något annat sätt göra upp eld på världsarvsområdet. Elgrill finns intill besökscentrum och kräver biljett.

Toaletter / Skötbord

Inne i besökscentrum finns tre WC, varav en med skötbord samt plats för rullstol. Inne i radiostationen finns WC med plats för rullstol.

Hörseltekniska hjälpmedel

Högtalarväst används av guiderna under visningarna.

Synnedsättning

Visningen anpassas genom att innehålla avsnitt med fysiska föremål. Flera av guiderna har genomfört en introducerande kurs i att hålla en visning för besökare med synnedsättning.

Brandlarm

Finns i alla lokaler. Återsamlingsplats finns utmärkt på området.

Sällskapsdjur

Ledarhund/servicehund tillåts men inga övriga sällskapsdjur får vistas i lokalerna. Inga sällskapsdjur får rastas på området.

Medhavd mat

Det är inte tillåtet att inta medhavd mat vid möblerna i eller utanför Besökscentrum.