Toppläge för världsarvet

Projektet Toppläge syftar till att öka antalet besökare på Världsarvet Grimeton genom att erbjuda nya ovanifrån perspektiv på historian. Projektet finansierades av Sparbanksstiftelsen, Landsbygdsfonden samt LLUH och gick ut på att skapa säljbara höghöjdsaktiviteter där besökarna genom storytelling och interaktion fick uppleva och fysiskt känna hur det var och är att arbeta på hög höjd. Projektet har resulterat i en upplevelse som ingår i Världsarvets ordinarie utbud ”Klätterskiftet”.