Med anledning av arbetsplatsolycka

Under lördagen den 3 september 2022 förolyckades en person i en tragisk arbetsplatsolycka vid ett av våra antenntorn i samband med underhållsarbete. En förundersökning om vållande till annans död genom arbetsplatsolycka är inledd. Platsen på området där olyckan inträffade spärrades av för kriminalteknisk undersökning och ärendet lämnas över till riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg. Utredningen väntas ta ett halvår.

Personen som förolyckades var hemmahörande i ett annat europeiskt land och dennes anhöriga är underrättade. Lördagen ägnades från vår sida att ta hand om berörda och bistå polisen i deras arbete. Våra tankar är just nu framför allt hos dennes anhöriga och kollegor. Vi hoppas på förståelse och respekt gentemot alla berörda, även vår egen personal.

Vår besöksverksamhet anpassas något med anledning av detta. Vi kommer att kontakta inbokade grupper under 5-11 september och ställer in danseventet som skulle arrangerats söndag den 11 september.

Då olyckan nu är föremål för en utredning kan verksamheten inte uttala sig mer i ärendet i nuläget. Vid frågor, vänligen kontakta oss på kommunikation@grimeton.org