Luta dig tillbaka i soffan och läs vår förvaltningsplan

Ett världsarv med global räckvidd

Det är rubriken till inledningen i vår rykande färska förvaltningsplan. Den sträcker sig t o m år 2030 och vi har många viktiga uppgifter att ta oss an. Vi hoppas att du vill vara med längs vägen!

Introduktionen kan du läsa här, men annars klicka dig direkt vidare, bläddra och läs! Vi önskar dig trevlig läsning.

”Omkring oss, oavsett var i världen vi bor omges vi av kultur- och naturarv, platser som människan eller jorden skapat. Viktiga påminnelser om vad människan är kapabel till som i sin tur omges eller är del av miljöer som vittnar om vår planets krafter. Vissa av dessa platser, miljöer och objekt är särskilt värdefulla då de på ett unikt sätt berättar mänsklighetens och jordens gemensamma historia. Av den anledningen ska de också med gemensamma krafter skyddas så att framtida generationer ska kunna uppleva dem. Grimeton Radiostation i Varberg, Hallands län, Sverige, som vittnar om hur mänskligheten en gång började kommunicera trådlöst, är ett av dessa. Ett världsarv, viktigt för alla. Den f ör tiden typiska radiostationen stod färdig 1924 och har sedan dess utvecklats för att bättre motsvara sin tids behov av trådlös kommunikation vilket medfört att stationen i drygt hundra år förmedlat kontakter och kortat avstånd mellan människor. Ett uppdrag som fick nya proportioner när platsen upptogs på Unescos världsarvslista 2004. Genom ökad förståelse för vårt gemensamma arv kan avståndet mellan oss människor överbryggas.

Med den ära, glädje och stolthet som följer av en världsarvsutnämning följer också ett stort och långvarigt ansvar lokalt, regionalt och nationellt. Ett ansvar som inkluderar ett stort antal aktörer och sträcker sig över många områden; från att bevaka och säkerställa att platsens värden inte hotas på grund av bristande underhåll eller exploatering till att skapa intresse och respekt f ör platsen hos dagens och morgondagens generationer samtidigt som världsarvet ska bidra till en hållbar och fredligare värld. Här har Stiftelsen Världsarvet Grimeton, som fått det direkta uppdraget att förvalta radiostationen, ett särskilt ansvar att arbeta för att balans råder mellan att bevara, använda och utveckla platsen. Vilket speglar vår tids syn på långsiktig förvaltning.

Förvaltningsplanen är det strategiska dokument som visar vägen f ör oss själva, andra aktörer samt framtida generationer. Hur vi i denna föränderliga tid, där vi ständigt ställs inf ör nya utmaningar, ska förvalta Grimeton Radiostation 2022–2030 så att den förblir ett levande världsarv som uppskattas långt utanför  Sveriges gränser. // Grimeton 2022″