Vitterhetsakademien delar ut miljon till Världsarvet Grimeton

Kungl. Vitterhetsakademien har beviljat medel ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser av kulturhistoriska byggnadsverk. Världsarvet Grimeton är ett av de sexton projekt som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten, och därmed har tilldelats 1 miljon av de totalt 23 miljoner kronor fonden valt att stödja för att främja svensk kulturmiljövård.

– Denna miljon är varmt välkommen och vi är så glada att Vitterhetsakademien ser värdet i att bevara radiostationens unika byggnader. De har två mindre kringbyggnaderna är lite som ”grädden på moset” för området, de fyller sin funktion men avviker estetiskt i den annars så fina och välbevarade miljön. Vilket också är anledningen till att de tidigare alltid nedprioriterats till fördel för andra högre prioriterade underhållsprojekt. Vi hade ansökt om medel för att kunna restaurera båda byggnaderna till sin forna glans, de medel som vi nu har fått är ett gott tillskott till att påbörja detta arbete och i alla fall få färdigt ett av husen, säger Världsarvet Grimetons VD Camilla Lugnet.

Projekt som har beviljats medel ur Lars Lawskis fond för främjande av svensk kulturmiljövård:

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel
Gotlands museum, Kattlunds museigård
Gunnebo slott och trädgårdar AB
Göinge hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg
Riddarhusförvaltningen
Stiftelsen Brucebo stipendiefond för konstnärer
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Gamleby tingshus
Stiftelsen Nordiska museet, Svindersvik
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet
Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Stiftelsen Österbybruk herrgård
Värmlands museum, von Echstedtska gården
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin
Westmannastiftelsen, Ängsö slott

Listan över beviljade medel finns även på Vitterhetsakademiens hemsida.

Lars Lawskis fond
I syfte att främja svensk kulturmiljövård har Kungl. Vitterhetsakademien beviljat medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Lars Lawski (1886–1959) testamenterade sin förmögenhet till Kungl. Vitterhetsakademien med föreskrifter om att den skall bidra till ovan beskrivna ändamål.

 

KOMMUNIKATION & PR
Lena Bager kommunikation@grimeton.org

VD VÄRLDARVET GRIMETON RADIOSTATION