Destination Världsarvet Grimeton

Destination Världsarvet Grimeton

För att kunna utveckla Världsarvet Grimeton till en exportmogen, internationellt känd och uppskattad besöksdestination behöver arbetet ske hållbart, långsiktigt och strategiskt. I projektet är det därför av stor vikt att samarbeta med målgrupperna beståendes av såväl...
Naturvärden i Världsarvet Grimeton

Naturvärden i Världsarvet Grimeton

Det lokala naturvårdsprojektet ”Naturvärden i världsarvet Grimeton” syftar till att komplettera Världsarvet Grimetons Vård- och underhållsplan med en mer komplett bild av områdets naturvärden för att kunna bevara och utveckla dessa. Grimeton Radiostation uppfördes...